Sản phẩm phân bón - Array

Sản phẩm phân bón - Array

Sản phẩm phân bón - Array

Sản phẩm phân bón - Array

Sản phẩm phân bón - Array
Sản phẩm phân bón - Array
  • Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta tất cả - Hãy bảo vệ thiên nhiên!
wowslider by WOWSlider.com v8.7
VUA-ENDOPHYTE (4 viên)

VUA-ENDOPHYTE (4 viên)

Vua-Endophyte sử dụng sức mạnh có sẵn trong tự nhiên - đơn giản bằng cách chỉ tác động đến nấm Endophyte. ⏩Endophyte là vi sinh vật siêu nhỏ thường ở dưới dạng nấm - vi khuẩn sống cộng sinh bên trong cây có sức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tuổi thọ của cây trồng.
☝ Đặc biệt sự có mặt của nấm Endophyte bên trong cây đã tạo cho cây chủ động chống lại các bệnh và vi sinh vật gây bệnh. Ngoài ra nấm Endophyte còn giúp cây trồng thích ứng tốt hơn với các điều kiện môi trường bất lợi như: nhiệt độ cao, hạn hán, giá rét, ngộ độc hữu cơ, đất nhiễm mặn, phèn và áp lực từ sâu bệnh...
VUA-ENDOPHYTE (10 viên)

VUA-ENDOPHYTE (10 viên)

Vua-Endophyte sử dụng sức mạnh có sẵn trong tự nhiên - đơn giản bằng cách chỉ tác động đến nấm Endophyte. ⏩Endophyte là vi sinh vật siêu nhỏ thường ở dưới dạng nấm - vi khuẩn sống cộng sinh bên trong cây có sức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tuổi thọ của cây trồng.
☝ Đặc biệt sự có mặt của nấm Endophyte bên trong cây đã tạo cho cây chủ động chống lại các bệnh và vi sinh vật gây bệnh. Ngoài ra nấm Endophyte còn giúp cây trồng thích ứng tốt hơn với các điều kiện môi trường bất lợi như: nhiệt độ cao, hạn hán, giá rét, ngộ độc hữu cơ, đất nhiễm mặn, phèn và áp lực từ sâu bệnh...
VUA-ENDOPHYTE (25 viên)

VUA-ENDOPHYTE (25 viên)

Vua-Endophyte sử dụng sức mạnh có sẵn trong tự nhiên - đơn giản bằng cách chỉ tác động đến nấm Endophyte. ⏩Endophyte là vi sinh vật siêu nhỏ thường ở dưới dạng nấm - vi khuẩn sống cộng sinh bên trong cây có sức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tuổi thọ của cây trồng.
☝ Đặc biệt sự có mặt của nấm Endophyte bên trong cây đã tạo cho cây chủ động chống lại các bệnh và vi sinh vật gây bệnh. Ngoài ra nấm Endophyte còn giúp cây trồng thích ứng tốt hơn với các điều kiện môi trường bất lợi như: nhiệt độ cao, hạn hán, giá rét, ngộ độc hữu cơ, đất nhiễm mặn, phèn và áp lực từ sâu bệnh...
Facebook chat